فروش گسترده و آزادانه فیلمهای مستهجن در پیاده روها!! - ورود برای زیر ۱۸ ممنوع. عکس های خفن .لورفته
دختران ایرونی و خارجی
فروش گسترده و آزادانه فیلمهای مستهجن در پیاده روها!!
به نقل از شفاف، با گشت وگذاری در خیابانهای تهران، به راحتی متوجه حضور دست فروشان و بساط اندازهایی می شویم که در کنار فروشنگان مایحتاج زندگی ! به گفته خودشان اقلام فرهنگی ! عرضه میکنند .

اما در پس پرده چیز دیگری است .فروش فیلمهای ایرانی که وارد شبکه نمایش خانگی شده اند یک روی قضیه است اما متاسفانه غفلت نهاد های نظارتی، موجبات فروش گسترده فیلمهای مستهجن را در پشت این اقلام فرهنگی فراهم کرده است .وظاهرا منبع در آمد اصلی این دستفروشان هم شده است .فقط کافی است سری به این دستفروشان بزنید همه قضایا روشن می شود .

البته این دستفروشان دو دسته هستند :یک دسته cDهای مستهجن را تحت عنوان مجاز وحتی با عکس و پوشش مجاز به مشتریان و خریداران عرضه می کنند .اما یک دسته دیگر هنگامی که فرد مشغول خرید است به راحتی به او پیشنهاد CDمستهجن می دهند و با توجه به عکسهای تحریک کننده ای هم که روی این CDها طراحی شده، سعی می کنند نوجوانان را نسبت به خرید این نوع از فیلمها ترغیب نمایند.

اما نکته قابل تامل اینجاست که این سوداگران در چند قدمی مامورین نیروی انتظامی در حال فروش آزادانه، بدون دغدغه و بدون هیچگونه واهمه ای هستند، اگر چه نیروی انتظامی در گذشته برخوردهایی را با اینگونه افراد سودجو و اعمال مجرمانه این افراد داشته است، اما انتظار می رود با توجه به اینکه نماینگان مجلس شورای اسلامی دیماه گذشته قوانین بسیار سخت ومجازاتهای سنگینی را هم برای این آسیب زنندگان به جامعه تصویب کرده اند در مقابل نیروی انتظامی هم با برخورد جدی وقاطع تری نسبت به این فروشندگان و البته واسطه های اصلی آن داشته باشند .تا شاهد فروش این فیلمهای مستهجن آنهم در انظار عمومی نباشیم .

اما جدای از وضع قوانین متناسب و اعمال آن، نباید از نقش رسانه ها وخانواده ها در آگاه سازی لازم را در این زمینه غافل شویم تا نوجوانان و جوانان از آسیب های اخلاقی اینگونه فیلمها نسبت به خود،خانواده و جامعه آگاه شوند.